Duo Hjulfors Träning, föreläsningar, TYKY-dagar och massage